PRODUKUJEMY:

Centrale wentylacyjne - o wydatku powietrza od 1.000 m3/h  do  100.000 m3/h ,  każda centrala wykonywana jest na indywidualne zamówienie, czas realizacji od 30 do 90 dni w zależności od wydajności centrali i jej wyposażenia.

    Kanały wentylacyjne
- własnej konstrukcji kanały wentylacyje  o przekroju prostokątnym wykonywane są z warstw  blachy/folii aluminiowej oraz wewnętrznych płyt z polistyrenu,  tak wykonane kanały mają właściwości redukujące szum przepływającego powietrza, zapobiegają osadzaniu się zanieczyszczeń na powierzchniach wewnętrznych, są 6 do 8 razy lżejsze od kanałów o tych samych przekrojach z blachy stalowej - co przkłada się na znacznie mniejsze obciążenie konstrukcji budynków.

  Kanały wentylacyjne
-  o przekroju okrągłym wykonujemy z blachy aluminiowej metodą zgrzewania  wzdłużnego, kanały wykonywane są jako mufowo-nyplowe z dokładnością do 0,2 mm i nie wymagają żadnych elementów łączących ani uszczelniających. Kanały z blachy aluminiowej są 3 krotnie lżejsze od stalowych. 

Wytwornice wody lodowej
- własnej konstrukcji wytwornice wody lodowej  - wykonywane na indywidualne zamówienia - mogą być wykonane w formie monobloku, lub w postaci oddzielnych modułów umożliwiających  "wbudowanie" wytwornicy w niewielkiej przestrzeni.
WYKONUJEMY:

-systemy wentylacji mechanicznej, nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepła 
-systemy ogrzewania nadmuchowego 
-systemy centralnej klimatyzacji
-systemy odpylania centralnego, miejscowego, odciągów stanowiskowych
-systemy hybrydowe - połączenie wszystkich powyższych lub kilku z możliwością późniejszej rozbudowy.
Włodarczyk Instalacje Sp. z o.o. , NIP 691-250-90-67 , Regon 361086826 , KRS 0000549854 , Copyright 2015-2019